Kurs stacjonarny Kadry i Płace

Ośrodek Szkolenia BIKART prezentuje najnowszy kurs online z zakresu Kadr i Płac. Materiał szkoleniowy obejmuje wszystkie zmiany, które weszły w życie w roku 2019, w związku z tym masz pewność, że Twoja wiedza będzie aktualna. Po ukończeniu kursu otrzymasz CERTYFIKAT + ZAŚWIADCZENIE MEN.

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy oraz tematyki kadrowo-płacowej, z uwzględnieniem najnowszych zmian. Uczestnicy szkolenia na co dzień niezajmujący się prawem pracy nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w tematyce kadrowo-płacowej, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami, jak zwalniać i zatrudniać, jak rozliczać czasu pracy, urlopy czy, jak karać i nagradzać pracowników a także prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.

SYLWETKA TRENERA

Agnieszka Grabek – magister ekonomii, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność rachunkowość zarządcza) oraz Politechniki Krakowskiej gdzie ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikowany księgowy, audytor wewnętrzny finansów publicznych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inspektor BHP. Posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy, a także przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia szkoleń. Prezes zarządu spółki kapitałowej zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych. W zakresie  jej zainteresowań naukowych jest strategia budowy społecznej odpowiedzialności biznesu.

PLAN KURSU

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Podstawowe definicje i źródła prawa pracy
 • Przedmiot i funkcje prawa pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

II. STOSUNEK PRACY

 • Rodzaje umów o pracę , w tym :
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Inne formy zatrudnienia
 • Dokumentacja pracownicza
 • Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników

III. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

 • Wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe
 • Odprawy
 • Świadczenia i uprawnienia związane z rodzicielstwem

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Rodzaje odpowiedzialności pracownika:
 • Porządkowa
 • Majątkowa
 • Odszkodowawcza

V. CZAS PRACY

 • Pojęcia ogólne
 • Systemy, rozkłady i normy czasu pracy
 • Urlopy :
 • Wypoczynkowe
 • Bezpłatne
 • Wychowawcze
 • Godziny nadliczbowe
 • Pora nocna

VI.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • Przepisy ogólne
 • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP
 • Szkolenia BHP –wstępne i okresowe
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna
 • Środki ochrony indywidualnej

VII. WEWNĄTRZZAKŁADOWE AKTY PRAWNE

 • Układy zbiorowe pracy
 • Regulaminy Pracy
 • Regulaminy Wynagradzania

VIII. ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

 • Sądy Pracy
 • Postępowania pojednawcze
 • Przedawnienie roszczeń
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

Kurs przewidziany na 30h dydaktycznych.

Miejsce: Kraków

Certyfikacja: zaświadczenie MEN + certyfikat ukończenia

 

Cena: 599 zł

KONTAKT

*Wysyłając wiadomość automatycznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma BIKART z siedzibą Al. Słowackiego 39 pok. 32 (budynek BUDOPOLU), 31-159 Kraków